F61

Penthouse F61 jako dům na domě.

Objekt penthousu prakticky funguje jako samostatná vila umístěná na bytovém domě.

Dispozičně je navržen ve tvaru kříže. To umožňuje oddělení jednotlivých funkcí jako je jídelní část, obytná zóna, zóna dětských pokojů a zóna spaní do samostatných celků. Každé křídlo kříže má ke své funkci samostatnou terasu. V jádru dispozice je výtah a schodiště, které penthouse propojují s objektem.

Toto jádro je v interiéru zdůrazněno tmavou stěrkou a tvoří centrální pilíř bytu, okolo které dispozice volně plyne.

Hlavním benefitem celého bytu jsou nádherné výhledy a fasáda, která dá těmto výhledům vyniknout díky velké ploše prosklení.  Exteriér celého města jakoby vniká do interiéru. Proto je dispozice obytné části navržena s maximálním důrazem na otevřenost. Hned od vstupních dveří tak vznikají překvapivé průhledy. Velké prosklené plochy fasády ale zároveň přinášejí problém s přehříváním v letních měsících. Tomu je zabráněno pomocí systému chlazení, který perforací v podhledu podél celé fasády nechá padat pomalý proud studeného vzduchu. Interiér tak není rušen mřížkami a zároveň ani hlukem chladících jednotek.

Dokončeno 2018

Fotografie BoysPlayNice